TRENING

SFERY ODDZIAŁYWANIA TRENINGU

Odpowiednio prowadzony, systematyczny trening obejmuje swoim zakresem wszystkie sfery osobowości ćwiczącego. Priorytetowe znaczenie ma niewątpliwie oddziaływanie fizyczne, dotyczące zmian funkcjonalnych i strukturalnych w organizmie.

SFERY FIZYCZNE

Redukcja zbędnej tkanki tłuszczowej, rozwój tkanki mięśniowej, wzrost gęstości tkanki kostnej, zwiększenie wydolności krążeniowo-oddechowej, wzrost siły i wytrzymałości mięśni, wzrost V0 2 maks., rozwój koordynacji ruchów, zwiększenie zakresu ruchomości i stabilności stawów, stymulacja układu odpornościowego.

SFERA PSYCHICZNA

Redukcja stresu i umiejętność relaksacji, poprawa samopoczucia, samoakceptacja, wzrost motywacji do działania na rzecz siebie i innych, świadomość potrzeby ruchu.

SFERA SPOŁECZNA

Umiejętność integracji w grupie, nowe kontakty towarzyskie, wymiana poglądów, akceptacja innych.

SFERA EMOCJONALNA

Wzrost motywacji do pracy nad sobą, zaangażowanie w pracę nad własną osobowością, satysfakcja z własnych dokonań, asertywność.

SFERA KINESTETYCZNA

Wyczucie własnego ciała, lepsza kontrola i ekonomika własnych ruchów, świadomość własnej fizyczności.

  • iStock_000025435822Large-1

Prev project
Next project